2022_2

Adelsmannen som inte var barnlös

av Tim Löhman

Carl Gustaf (nedan förkortat CG) föddes den 5 april 1795 på gården Bynsberg i Bro socken som den 2:a sonen och det 5:e barnet totalt till föräldrarna major Fredrik Löwenhielm, (1750-1822), och hustru Maria Hedvig Hülphers, (1767-1842), som var dotter till den kände musikskriftställaren, topografen, genealogen, köpmannen och direktören Abraham Hülphers, (1734-1798).

Man kan gissa att CG döptes efter sin namne; greve, riksråd, kanslipresident, justitiekansler, mottagare av Serafimer- samt Nordstjärneorden; Carl Gustaf Löwenhielm, (1701–1768). Denne var farfars bror till CG, och gjorde en som synes ovan lysande karriär, vilket resulterade i upphöjelse i först friherrligt och därefter grevligt stånd. Den grevliga ätten Löwenhielm utslocknade 1861.

CG var fjärde generationens adelsman, hans farfars far Gudmund Nordberg, (1656 – 1739), hade adlats av Fredrik I 1725, på rekommendation av sin hustrus broder tillika sin chef (president i Göta hovrätt) friherre Germund Cederhielm d.y. Även nio kollegor till Gudmund skrev under rekommendationen om adelskap. Motiveringen var att det skulle bli problem med arvet av släkttillgången säteriet Ström, frälse män fick nämligen inte ärva säterier, och därmed skulle Gudmunds söner gå miste om arvet.

Ätten Löwenhielms vapensköld. Från Svensk WapenCD.

Ströms säteri, beläget i Kila socken, Värmland, hade inköpts år 1657 för 500 riksdaler specie av Gudmund Nordbergs far, prosten Gudmundus Erlandi Norenius (1607-1675).

År 1807 flyttar Fredrik Löwenhielm och hustru Hedvig Maria Hülphers in på Ström med barnen, däribland CG. År 1812 blir CG rustmästare vid Värmlands fältjägarregemente, för att 1813 bli fänrik vid Västmanlands regemente och där inom samma regemente ges avsked 1816 med löjtnants rang. Carl Gustaf bevistade såsom han själv skriver ”fälttåget till Tyskland 1813 samt campagnien till Norige 1814–1815”.

Från år 1818 till 1824 är han verksam som fänrik vid Elfsborgs regemente, och avskedet som fänrik 1824 är slutet inom armén och det är som f.d. löjtnant han därefter skriver sig.

Vid fadern Fredriks död 1822 övertar CG Ström, och i bouppteckningen syns det att byggnaderna på Ström är i dåligt skick vid Fredriks död.

CG står som barnlös i Elgenstierna, vilket är långt ifrån sanningen. Redan 1817 föder pigan Stina Jonasdotter en oäkta dotter med det oblyga namnet Gustava Carlsdotter. År 1821 föder samma moder en son med namnet Jonas Carlsson, även han son till CG.

Gustava kom att flytta iväg med sin farmoder, änkan Hülphers, när hon lämnade Ström år 1827 för flytt till Åmål.

1828 har CG inlett förhållande med och gjort ännu en piga gravid, denna gång Maria Nilsdotter, som föder en flicka den 21 Maj 1828, som hon kort därpå mördar. För detta brott hämtas hon efter bara en vecka av kronobetjäningen och döms därefter till 22 dagars fängelse på vatten och bröd, att sitta i skamstock utanför kyrkan i Kila socken, två år på tukthus samt 32 daler i böter till ovan nämnda kyrka.

1832 föder ännu en piga, Cajsa Nilsdotter, en son Nils August Carlsson, och fadern är ännu en gång CG. Denna Nils August var min farfars farfars farfar.

1834 föder hon ytterligare en son, Leander Gustaf Carlsson som även han är son till CG.

Eftersom modern till min anfader Nils August och hans broder Leander Gustaf flyttar till Åmål 1834 samt gifter sig med en bonde i Stora Backa i Kila socken 1838 så lever bröderna sina tidiga år som inhyses på olika håll, troligtvis under faderns överseende eftersom båda bor på mark ägd av CG – Nils August som inhyses i Benterud och lillebror Gustaf Leander i torpet Lakviken under Ström. År 1839 flyttar de dock in hos sin fader CG på Ströms säteri, där de i början står längst ned på sidan i husförhöret, men under senare husförhör högst upp under fadern som hans utomäktenskapliga söner.

År 1845 säljer CG Ströms Säteri, och 200 år av Löwenhielmskt ägande tar därmed slut. Vid tidpunkten för försäljningen äger han blott 1/18 av den totala gården, troligtvis har ekonomiska bekymmer länge plågat honom. Flyttlasset går till Vidön utanför Karlstad, där sonen Nils August anges vistas tillsammans med sin fader enligt husförhör i Kila. Därefter flyttar CG vidare till Stockholm, den här gången utan Nils August, där han hinner gifta sig med två kvinnor, äktenskapen blir barnlösa, innan han boendes på Glasbruksgatan 23 i Katarina församling avlider i nervfeber år 1857.