Agrardatabasen

Sockenbeskrivningar kan innehålla många matnyttiga informationer för släktforskare. Våren 2012 stötte vi på en avhandling, som innehåller en sammanställning över samtliga publicerade beskrivningar. Författare är Maria Adolfsson och titeln är ”Fädernelandets kännedom” och behandlar det svenska ortnamnsprojektet och ämbetsmännens folklivsskildringar under 1700- och 1800-talet. Listan innehåller över 800 ortsbeskrivningar inom Sveriges nuvarande gränser.

Så här beskriver författaren syftet med databasen: ”att få till stånd en indexering av ortsbeskrivningarnas innehåll utifrån agrarhistoriska ämnesord och därigenom underlätta för intresserade forskare och andra att hitta rätt i detta rika källmaterial.”

Agrardatabasen är idag tillgänglig genom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Vid vår förfrågan visade det sig att akademien är positiv till en publicering av databasen på vår hemsida. Tack vare att databasen innehåller ett sökregister under fliken ”Geografi”, är det lätt att sortera fram det aktuella landskapet och inom det på socken. Men för att få fram uppgifterna måste du ha ett program som kan öppna Excel-filer.

Databasen kan du hämta här.