Sockenombud sökes

Föreningen får en hel del frågor om släkt- och hembygdsforskning som berör olika delar av Värmland. För att hjälpa till med att besvara dessa frågor försöker vi att få ett sockenombud till varje socken.

Föreningen har idag sockenombud i ett växande antal av Värmlands socknar. Vi söker sockenombud till resterande socknar. Vilka socknar som saknar sockenombud ser Du i denna lista.

Sockenombudets uppgifter är att hjälpa andra forskare med att hitta lösningar och tips på hur deras forskarproblem ska kunna lösas. Det är dock inte tanken att Du ska behöva göra stora släktutredningar, men Du ansvarar för att frågeställaren får svar – positivt eller negativt. Om frågan skickats till någon i styrelsen, så skicka även kopia på svaret till denne.

Om sockenombudet har tid och lust finns det en del annat man kan syssla med. Exempelvis:

  • vara föreningens kontaktperson till hembygdsföreningen i socknen
  • informera om föreningens verksamhet och nyheter i släktforskningen
  • medverka i föreningens träffar och arrangemang inom respektive socken
  • hålla styrelsen och redaktören för VärmlandsAnor informerad om aktuella verksamheter på släkt- och hembygdsforskningsområdet inom sockenombudets verksamhetsområde
  • vara kontaktperson mot biblioteket i kommuner där lokalgrupp saknas
  • hjälpa valberedningen med förslag till funktionärer i föreningen
  • hjälpa till att hålla ”sin” sockensida aktuell på föreningens hemsida VärmlandsRötter
  • skaffa sig kännedom om enskilda personers forskningsverksamheter som rör släkt- och hembygdsforskning i aktuell socken

Föreningen har regelbundna träffar för att informera och utbilda sockenombuden om aktuella frågor samt diskutera sockenombudens erfarenheter som ombud.

Sockenombudet ska vara medlem i Värmlands Släktforskarförening.

Kan Du tänka Dig att ställa upp som sockenombud? Skicka då ett mail till vsf@varmlandsrotter.se, så kontaktar vi Dig för ytterligare information.