Projekt VKBR

Detta är föreningens samlingsnamn på all de register av olika slag, som framtagits av både privatpersoner och institutioner.

I Släktforskarförbundets registerregister upptar Värmland över 200 rader, men en stor del av landskapet är fortfarande en vit fläck på registerkartan. Beroende på hur man räknar så finns här 98 socknar. Av dessa är enbart ungefär hälften med på vår register-CD. Ytterligare några är inmatade på dator, men är under korrekturläsning och redigering.

Enstaka fel dyker alltid upp, kontrollera gärna rättelser till de utgivna tryckta registren.

Här kan du se vilka register som är under arbete eller finns med på vår Register-CD.

Det har hittills inte funnits någon samordnande funktion för dessa registreringsinsatser. Vilket, i några fall, har visat sig då samma arbete gjorts på två ställen.

Vi ber Er därför att anmäla alla registreringsprojekt. Ni förpliktigar Er inte till något, utan hjälper till att undvika dubbelarbete.

Målet är dock att få en central databas över samtliga Värmländska kyrkböcker. Problemet är att befintliga register är i så många olika former. De finns på datamedia, i tryckt form eller på mikrokort. Vissa är enbart maskinskrivna avskrifter.

Hur kan man då lösa dessa problem. Värmlands Släktforskarförening hade tidigare resurser, genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, att samla dessa register i en central databas. För närvarande får detta lösas med privata ideélla initiativ.

Vi vore därför tacksamma om de, som gör register över Värmland, kunde ställa dessa till förfogande för en gemensam databas.

Vi har, under 2009, helt frångått publicering på papper och ger nu ut våra nya register enbart på CD-skiva. För de medlemmar som själva ger ut sina register, hjälper vi gärna till med marknadsföring. På vår postordersida här på VärmlandsRötter lägger vi en e-postlänk eller telefonnummer för beställning.

Tillbaka till projektindex