Info om register och förteckningar

 • Arbetsvandringar Värmland-Härjedalen under 1800-talet. Roger Alderstrand 1997.
  I samarbete med ABF i Härjedalen har man gjort en excerpering ur husförhörslängder i Härjedalen över personer födda i Värmland.
  Bok: 84 sidor, A4.De i boken omnämnda ansedlarna kan ej tas fram, då de gamla disketterna med säkerhetskopior av databasen blivit obrukbara då överföring av databasen skulle ske.
 • Domboksregister för Gillbergs och Näs härader.
  Föreningen Tingshuset i Häljebol och Gunnar Jonsson 2018
  Ett över 20 år långt projekt, som syftade till att göra domböckerna mer lättingängliga. Personer och orter är registrerade med hänvisning till år, ting och paragraf/sida. Domboksregistret omfattar 518.344 poster för åren 1602-1858. Uppbudsregistret omfattar 66.913 poster för åren 1618-1874. Kräver program som kan läsa xlsx-filer, dvs Excel 2007 eller senare, eller annat program som kan läsa Excelfiler med den stora datamängd som anges ovan.
 • Värmländska Antavlor 1-250 på USB/Fil.
  Gunnar Jonsson 2023.
  Antavlor nr 1-250, publicerade i VärmlandsAnor åren 1990-2022. Fungerar som en hemsida på internet, men ligger på ett USB-minne.
  Läs mer här.
 • Värmländska Antavlor, band 1.
  Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson 2000.
  Antavlor nr 1-50, publicerade i VärmlandsAnor åren 1990-1997. Rättade och kompletterade till äldsta generation. Totalt över 9000 anor. Socken- och släktnamnsregister.
  Bok: 152 sidor, A4. Läs mer…
 • Värmländska Antavlor, band 2.
  Lenah Hedin, Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson 2005.
  Antavlor nr 51-100, publicerade i VärmlandsAnor åren 1997-2003. Rättade och kompletterade till äldsta generation. Rättelser och tillägg till band 1. Totalt  över 5000 anor. Socken- och släktnamnsregister.
  Bok: 102 sidor, A4. Läs mer…
 • Värmländska Antavlor, band 3.
  Gunnar Jonsson 2010.
  Antavlor nr 101-150, publicerade i VärmlandsAnor åren 2003-2009. Rättade och kompletterade till äldsta generation. Rättelser och tillägg till band 1 och 2. Totalt över 4000 anor. Socken- och släktnamnsregister.
  Bok: 116 sidor, A4. Läs mer…
 • Värmländska Antavlor, band 4.
  Gunnar Jonsson 2016.
  Antavlor nr 151-200, publicerade i VärmlandsAnor åren 2009-2016. Rättade och kompletterade till äldsta generation. Totalt över 6000 anor. Socken- och släktnamnsregister.
  Bok: 119 sidor, A4. Läs mer…