Författare

Boktips som varit publicerade i VärmlandsAnor.

Sortera på:
TITEL
FÖRFATTARE
De senast inlagda är markerade med new1

Författare

Titel

Ahlin Bertil Släkten Ahlin från Tveta, Värmland
Ahlmark Folke och Lars Värmlandssläkten Ahlmark
Akerlind Ingrid och Hökstrand Leif Jakten på skräddaremästare C F Molander – så hittar du i Stockholms arkiv
Alfredsson Björn (red) En hôger Sellere
Almqvist Gunnar Fryksdals härads domböcker del II, 1701-1725.
Almqvist Gunnar Fryksdals härads domböcker, 1741-1750
Andersson Kent och Anderö Henrik Ordbok för släktforskare
Andersson Royne Järnkossans land
Anderö Henrik och Andersson Kent Ordbok för släktforskare
Arvidsson Kia Holmedal under 1900-talet
Augustsson Jonsson Lilian, Backlund Johan och Olausson Peter (red) Glava skall leva!
Austestad Atle Nils Stålby – karolinen i Samnanger
Backlund Johan, Olausson Peter och Augustsson Jonsson Lilian (red) Glava skall leva!
Beijbom Ulf (red) Transatlantiska rötter. Släktforskning i utvandrarnas spår
Berg Valter Den svarta piskan En berättelse om nainsfinnarna och bruket
Berg Valter Svartrockarnas kamp
Berggren Uno Brukspatroner, svedjefinnar och torpare i nedre Klarälvdalen
Bergkvist Karl Ur Borstahusens historia
Bernes Claes Segelfartygens tid
Björk Jan-Erik Sammandrag av Älvdals härads domböcker 1600-1649
Björklund Sven Anders Historien om Elvenäs 1581-1934
Bladh Gabriel, Olausson Peter Vandrar hit som andra finnar att söka sin föda
Blom Stig (red) Blomskogsboken
Borg Sven Hugo Borgviks järnbruk utveckling och nedgång 1840-1924
Boström Sigvard Väse kyrka under fem århundraden
Brattén Lena Skåltjärn i våra hjärtan
Broberg Richard Finsk invandring till mellersta Sverige
Broberg Richard Språk- och kulturgränser i Värmland
Brorson Alf Vägen till Lindsborg
Brunius Jan Vasatidens samhälle – En vägledning till arkiven 1520-1620 i Riksarkivet
Brügge Bengt Ur uppfinnaren John Ericssons liv.
Carlsson Anette, Jansson Ingalill Om Allmänningen i Väse
Cederlund Johan von Echstedtska gården
Droguet Alain, Sande Berith och Janzon Bode samt Hipfl Cia Människor på väg
Edeland Nils, Johansson Erling och Olsson Ingalill Historik över Nordsjö ägare
Einevik Edmund, Johansson Britta, Karlsson Jörgen, Nilsson Emil, Nordin Ingrid, Ohlsson Maj Torp och ödegårdar i Ölserud
Ericsson Jarl Finnar i väst
Ericsson Lars Källor för soldatforskaren
Eriksson Bo Folk och gårdar i Gåsborn
Eriksson Bo (red) Gustavsström med omgivningar
Eriksson Bo Långbansände, Franstorp, Lövnäset
Eriksson Bo (red) Älvsjöhyttan
Eriksson Bo Örling under 1900-talet
Eriksson Hans, Sundström Erik Tåg i Bergslagen
Eriksson John Min bok om Östmark
Ericson Wolke Lars Soldatforska! – Förbundets handbok nr 4
Eskilsäters Hembygdsförening Torp och ödegårdar i Eskilsäter
Forsberg Anna, Persson Niclas C. A. Gottlunds förteckning över familjenamn på de svenska och norska finnskogarna. En dokumentation 1817-1823
Forsberg Anna, Persson Niclas C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna
Frykman Jonas Horan i Bondesamhället
Fröyset K Svensker bosatt i Östfold 1710
Föreningen för Smedsläktsforskning Järnbruk i Värmland
Föreningen för Smedsläktsforskning Svenska järnstämplar
Föreningen för Värmlandslitteratur Värmlandslitteratur från A till Ö (CD)
Föreningen för Värmlandslitteratur, Värmlandsarkiv, Folkrörelsernas Arkiv och Emigrantregistret Wermlandica 1986
Föreningen Torp och Gårdar mellan Värmeln och Emsensjöarna i Grums socken Torp och Gårdar mellan Värmeln och Emsensjöarna i Grums socken, del I
Föreningen Torp och Gårdar mellan Värmeln och Emsensjöarna i Grums socken Torp och Gårdar mellan Lill Emsen och Longsjön i Grums socken, del II
Gidlöf Leif (red) En bok om arkiven i Stockholm
Gottlund Carl Axel Dagbok över mina vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar 1821
Grafström Margareta Handskrifter med kulturhistoria
Granholm Bernhard Och hustrun lade sig hos drängen
Granholm Bernhard Parmål Värmland
Granholm Bernhard Spårväg i Karlstad
Granholm Bernhard Vem var Maria från Magdala
Gren Erik, Öman Ernst Värmlands nation i Uppsala 1595-1677
Gundell, Gun (red.) Boken om Segerstad socken
Göthe Kjell I tacksamt minne – Nedslag i en släkts seglats
Haage Sven Brunskog och Mangskog
Hedblom Margaretha Hälsa dem därhemma
Hedenborg Susanna, Melin Jan, Johansson Alf W. Sveriges historia. Koncentrerad upp­slagsbok – fakta, årtal, tabeller, kartor
Hedin Mai Allt har sin tid – Glimtar från Sunne kyrka, Prostgården och Stora arrendegården
Hellgren – Jansson – Karlsson – Åkerblom Säffle under ett sekel – från marknadsplats till industrisamhälle
Hellgren Mats. Andreas Piscator och Bengt Piscator. Anteckningar 1700-1758
Hellspong Mats Korset, fanan och fotbollen
Hellström Tommy Pionjärerna från Värmland
Henning Chris Finnar, läroböcker och nya socknar
Henning Chris Saköreslängder för Älvdals härad i Värmland 1747-1799 övre tingslaget
Håkansson Nils och Elisabet I Nyeds kontrakt
Höglund Lars-Eric Den Karolinska Armens uniformer under Stora Nordiska Kriget
Hökstrand Leif och Akerlind Ingrid Jakten på skräddaremästare C F Molander – så hittar du i Stockholms arkiv
Ivansson Birgitta, Ivansson Pia, Ivarsson Carl-Johan (red) Karlanda socken
Ivarsson Carl-Johan Bockerudsättlingar
Jansson – Karlsson – Åkerblom – Hellgren Säffle under ett sekel – från marknadsplats till industrisamhälle
Jansson Bernt Trälbåtarna – Pråmtrafiken mellan Munkfors och Deje under 1800-talets senare del
Jansson Ingalill, Carlsson Anette Om Allmänningen i Väse
Janzon Bode, Droguet Alain och Sande Berith samt Hipfl Cia Människor på väg
Jofjell, Staffan En titt på Filipstads bergslag –
Några människor… och deras gruvor
Johansson Alf W, Hedenborg Susanna, Melin Jan Sveriges historia. Koncentrerad upp­slagsbok – fakta, årtal, tabeller, kartor
Johansson Björn, Ångström Karl-Ingvar Kartforskning
Johansson Britta och Åke, Gunnar Jonsson Torp i Botilsäter
Johansson Erling, Olsson Ingalill och Edeland Nils Historik över Nordsjö ägare
Johansson Ingrid (red) Bilder af Värmskog
Johansson Mats Hannibals eld
Johansson Mats Lön från Skogane
Johansson Rådahl Register för släkt- och hembygdsforskare
Jonsson Gunnar, Britta och Åke Johansson Torp i Botilsäter
Jonsson Gunnar Torp och ödegårdar i Huggenäs
Jonsson Gunnar Värmlands Ortregister
Jägerskiöld Olof Svensk arkivbibliografi 1945-1960
Järnskogs Hembygdsförening – Forskargruppen för Slärteg. Boken om Slärteg
Karlsson – Åkerblom – Hellgren – Jansson Säffle under ett sekel – från marknadsplats till industrisamhälle
Karlsson Jörgen, Nilsson Emil, Nordin Ingrid, Ohlsson Maj, Einevik Edmund och Johansson Britta, Torp och ödegårdar i Ölserud
Karlsson Ove Karl Lärka
Karlsson Sive Järnet, folket och bygden
Kila Östra Bygdegårdsförening Bänteruds, Kroppåkers, Ströms & Svanhults hemman i Kila socken
Kila Östra Bygdegårdsförening Knöstads hemman i Kila socken
Kila Östra Bygdegårdsförening Kärrholmens hemman i Kila socken
Kila Östra Bygdegårdsförening Lantmäteriförrättningar rörande hemmanet Kärrholmen
Klarström Marianne Kristinefors – Fryksdalens nordligaste järnbruk, byggnader och verksamheter från 1800 – 1997
Kvarnbratt Thomas Grums hembygdsarkiv informerar
Kvarnbratt Thomas Nycklar till brukssamhället
Källström Bengta och Pehrson Mats V (red) Släktkrönikan
Källström Bengta och Pehrson Mats V (red) Släktkrönikan (tillägg)
Landsarkivet i Göteborg Arkiv i Väst 1 – Från Adelsbrev till Automobil
Larsson Kenneth Anders Olufsson i Takene f 1640 – En bondsläkt i Mangskog
Larsson Kenneth Ekelund från Skattebol i Ny
Larsson Kenneth Finnättlingar från Slobyn. Del 1 Jertrud Michelsdotter
Larsson Kenneth Finnättlingar från Slobyn. Del 2 Marit Jöransdotter
Larsson Kenneth Finnättlingar från Slobyn. Del 3 Jöran Jöransson
Lindahl Göran (red) Värmland: Landskapets kyrkor
Lindberg Folke Hantverk och skråväsen
Lindblom Kjell Nordisk vallongenealogi 1580-1750, del 1
Lindblom Kjell och Thorsell Elisabeth Prästens lilla kråka. Praktikfall för släktforskare
Lindgren K-G Där finnar bröt och röjde…
Lindroth Jan Svensk arkivbibliografi 1961-1979
Lindskog Birger Långserud – en sockenmonografi
Lindwall Bo (red) 24 Famous Swedish Americans and their Ancestors. A Collection of Ancestor Tables”.
Linryd Anna-Mi Från privat till kom­munalt. Barnomsorgens historia i Karlstad 1881-1953
Losman Beata Kvinnor, män och barn på 1800-talets landsbygd
Losman Beata Kvinnoröster ur arkiven
Losman Beata Okända kvinnors röst
Lundin Araya Kersti (red.) Nya Bodaboken
Lundkvist Tyko Olåt och munbruk
Lönnskogsgruppen/Olsson Sylvia Hemmanet Lönnskog, Långseruds socken
Löwnertz Susanne De svenska skatternas historia
Magnusson Per Från handelsplats till storstad. Fyra sekler med Karlstad på kartan
Malmström Ulf Halgå bruk – det mest vanlottade
Martling Carl Henrik Den leende madonnan och andra märkligheter i Karlstads stift
Mattsson Anders Övre Fryksdalen
Melin Jan, Johansson Alf W, Hedenborg Susanna, Sveriges historia. Koncentrerad upp­slagsbok – fakta, årtal, tabeller, kartor
Meric Kerstin Stöpafors ur tidningsarkiven
Myhrvold Jan, Persson Niclas C. A. Gottlunds Folkmängden på finnskogarne fra 1823
Mårtensson Sture Värmlandsarkivalier i Göteborgs landsarkiv
Nerander KG Greges i Tömte (4:e upplagan)
Nerander Margareta Greges i Tömte
Nilsson Emil, Nordin Ingrid, Ohlsson Maj, Einevik Edmund, Johansson Britta och Karlsson Jörgen Torp och ödegårdar i Ölserud
Nilsson Halvar De värmländska medeltidsbreven
Nilsson Halvar Det Ransäter som var
Nilsson Jan Olov Masurholk och fallråg
Nilsson Nils Arkiv i förvandling
Nilsson Nils Arkiven och informationssamhället
Nilsson Nils Att hitta i arkiven
Nordin Ingrid, Ohlsson Maj, Einevik Edmund, Johansson Britta, Karlsson Jörgen, Nilsson Emil, Torp och ödegårdar i Ölserud
Nordström Annalena Järnbruk, pappersbruk, glasbruk i Arvikabygden
Norelius Pelle Blomskogsboken
Norlén Ingemar (red) Stavnäs kyrka 300 år – en jubileumsbok
Nygren Greta Gårdsjö – En sann värmlandshistoria
Ohlsson Maj, Einevik Edmund, Johansson Britta, Karlsson Jörgen, Nilsson Emil, Nordin Ingrid Torp och ödegårdar i Ölserud
Okänd (Nedre Ulleruds hembygdsförening) Dömle
Olausson Peter Ljus över Värmland – en bildningshistoria
Olausson Peter Vägar till värmländsk historia
Olausson Peter Värmlänningar i rörelse. Några anteckningar om migrationsrörelser…
Olausson Peter (red) Bergslagshistoria
Olausson Peter (red) Boken om Långserud II
Olausson Peter (red) Naboliv
Olausson Peter, Bladh Gabriel Vandrar hit som andra finnar att söka sin föda
Olsson Bertil Bondeminnen, mina och andras i Mellerudstorp
Olsson Bertil Värmländska porträtt- och bildgravstenar – främst 1600-tal
Olsson Ingalill, Edeland Nils och Johansson Erling Historik över Nordsjö ägare
Olsson Sylvia/Lönnskogsgruppen Boken om Stenbyn i Långserud
Olsson Sylvia/Lönnskogsgruppen Boken om Ärtviken, Långseruds socken
Olsson Sylvia/Lönnskogsgruppen Hemmanet Lönnskog, Långseruds socken
Pehrson Mats V och Källström Bengta (red) Släktkrönikan
Pehrson Mats V och Källström Bengta (red) Släktkrönikan (tillägg)
Persson Bertil m fl. Sunnemos historia – Ur arkiv och minnen
Persson Bjarne Clara 9
Persson Bjarne Livet i Finnskogarna
new1 Persson Bjarne Människor och miljöer i gamla Clara
Persson Göran Hällefors finnmark
Persson Lars Bättre sent än aldrig – om ödetorpen i Treskog, Gunnarskog
Persson Maj-Britt (cirkelledare) Gårdar västra sidan Grässjön
Persson Niclas, Forsberg Anna C. A. Gottlunds förteckning över familjenamn på de svenska och norska finnskogarna. En dokumentation 1817-1823
Persson Niclas, Forsberg Anna C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna
Persson Niclas, Myhrvold Jan C. A. Gottlunds Folkmängden på finnskogarne fra 1823
Pettersson A G (red) Karlskoga församlings sockenstämmo­protokoll 1659-1703
Reimegård Tage “Husförhörslängd” Glava 1696-1720
Renström Linde Birgitta Huldas hemlighet
Ridbäck Irma Svensk arkivbibliografi 1980-1989
Riksarkivet Presentation av riksarkivets verksamhet
Riksarkivet Rötter i Sverige. En vägledning för släktforskning i Sverige
Riksarkivet och Landsarkiven Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1994
Riksarkivet och Landsarkiven Grannar emellan – Årsbok 1997
Räf Per-Ola (Pelle) Orglar och organiser i Karlstads stift t o m 1869
Räftegård Jon (red) Pionjärer, kavaljerer och fattiga bönder
Sahlin Olle Nordenfeltska Rötter
Sahlin Olle Om C Y Sahlins och Maria Nordenfelts härkomst
Sandberg Per-Öivind och Stoa Nils Johan Handbok för släktforskare i Norge
Sande Berith, Janzon Bode och Droguet Alain samt Hipfl Cia Människor på väg
Sikeborg Urban Latin för släkthistoriker
Sjöberg Marja Taussi Dufvans fångar,
Sporrong Ulf – Wennström Hans-Fredrik Sveriges kartor, Lantmäteriverket 1990.
SSC Satellitbild och QSOFT Sweden from space (CD)
Stavnäs Hembygdsförening Bengt Malmgren (red) Stavnäsboken 2000
Stiftelsen Frykeruds Historia Frykerud III. Sockenkyrka och Församlingsbor
Stiftelsen Frykeruds Historia Frykerud IV. En kommun i hundra år
Stjernlöf Bengt Innan tystnaden. Stjernsfors bruk och samhälle 1800-1900
Stjernlöf Bengt Transporter på Klarälven – Pråmdragare, rallkuskar och ångbåtskaptener
Stoa Nils Johan och Sandberg Per­-Öivind. Handbok för släktforskare i Norge
Studiecirkel Bygd i förvandling – Folk och gårdar i norra Väse
Studiecirkel inom Dejeprojektet Ullerud – Vår plats i universum
Studiecirkeln Västsjö hemman Bygdeinventering Västsjö hemman Övre Ulleruds församling
Sundell Eric Kvarnarna vid Rottnafallen
Sundström Erik, Eriksson Hans Tåg i Bergslagen
Svenska Turistföreningen Svenska Turistföreningens Årsbok 1995.
Sveriges Släktforskarförbund Register över register
Sveriges Släktforskarförbund, Appelquist Jan (red) Släkten 1
Sveriges Släktforskarförbund, Appelquist Jan och Thorsell Elisabeth (red) Släkten 2
Sveriges Släktforskarförbund, Hjord Bengt (red) Släktforskarnas Årsbok 1994
Sveriges Släktforskarförbund, Skogsjö Håkan (red) Släktforskarnas årsbok 1990
Sveriges Släktforskarförbund, Skogsjö Håkan (red) Släktforskarnas Årsbok 1995
Sveriges Släktforskarförbund, Skogsjö Håkan (red) Släktforskarnas årsbok 1996
Sveriges Släktforskarförbund, Skogsjö Håkan (red) Släktforskarnas årsbok 1997
Sveriges Släktforskarförbund, Skogsjö Håkan (red) Släktforskarnas årsbok 1998
Sveriges Släktforskarförbund, Skogsjö Håkan (red) Släktforskarnas årsbok 1999
Sveriges Släktforskarförbund, Skogsjö Håkan (red) Släktforskarnas årsbok 2000
Sveriges Släktforskarförbund, Skogsjö Håkan (red) Släktforskarnas årsbok 2001
Sveriges Släktforskarförbund, Skogsjö Håkan (red) Släktforskarnas årsbok 2002
Sveriges Släktforskarförbund, Skogsjö Håkan (red) Släktforskarnas årsbok 2003
Sveriges Släktforskarförbund, Skogsjö Håkan (red) Släktforskarnas årsbok 2004
Sveriges Släktforskarförbund, Skogsjö Håkan (red) Släktforskarnas årsbok 2005
Sveriges Släktforskarförbund, Appelquist Jan (red) Släkten 1
Sveriges Släktforskarförbund, Thorsell Elisabeth och Appelquist Jan (red) Släkten 2
Söderberg Annelie Du skall icke begå äktenskapsbrott
Söderberg Annelie Kvinnor och barn i 1800-talets Askersund
Söderström Lennart Norrländskt sockenliv under 1700-talet
Tarkianen Kari Finnarnas historia i Sverige 1
Thorsell Elisabeth och Lindblom Kjell Prästens lilla kråka. Praktikfall för släktforskare
Tollin Clas Ättebackar och ödegärden. De äldre lantmäterikartorna i kulturmiljövården
Wallgren Ulla-Britt Petrus Steuchius samlade ättlingar
Wannerdt Arvid Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler
Warmland Knut Värmländsk Ordbok
Wennström Hans-Fredrik, Sporrong Ulf Sveriges kartor, Lantmäteriverket 1990.
Verngren Gunnar Hagfors befolkning år 1930
Vessby Lars Amerikautvandringen från Sunnemo socken
Westlund Lars Erik Skatterna i Ekshärads och Råda socknar under 1500-talet
Wettergren Göran Grums kommun – en kulturbygd
Winka Abraham Kyrkogården berättar
Värmlands museum Värmlands museums årsbok 1999
Värmlands Släktforskarförening Värmlands Släktforskarkatalog 1994
Värmlandsarkiv Arkivatlas Värmland. Enskilda och Kommunala arkiv vid Värmlandsarkiv 1997
Värmlandsarkiv Karlstad i förändring – en tidsresa
new1 Väse Hembygdsförening Väsebor 1950-2015. En hembygdsbok
Åkerblom – Hellgren – Jansson – Karlsson Säffle under ett sekel – från marknadsplats till industrisamhälle
Åkerblom Claes Härdens Historia – historien om ett kvarter i Säffle
Åkerblom Claes Fotograf Ludvig Åberg
Åkerblom Claes och Sven Staffansläkten. Ättlingar till hemmansägaren Staffan Olsson i Ingersbyn, Kila, Värmland
Ångström Karl-Ingvar, Johansson Björn Kartforskning
Öhngren Bo GEOKOD
Öman Ernst, Gren Erik Värmlands nation i Uppsala 1595-1677
Österberg Eva Kolonisation och kriser.
Östfold Historielag Historiske persondata i Östfold
Östfold Historielag Hvem forsker hva i Östfold 1997
Östman Arne Lång-Kristoffer
Överby Anders Sjukvård i gränsbygd
1734 års lag
Arkivvetenskapliga studier del 1-6.
Förenta Staternas af Amerika Publika Länderier 1869
Häradsdomaren Lars Larssons (1734-1799) privata och offentliga verksamhet under 1700-talets andra hälft. Del I Den privata karriären
Rosenbergs lexikon

Värmlands Släktforskarförenings hemsida