Träffa oss på Filipstadsmässan 6-7 maj

Värmlands Släktforskarförening deltar den 6-7 maj på Filipstadsmässan.   Mässan arrangeras i Wasahallen, Filipstad och hur Du hittar dit kan Du se  här.

Förra gången, 2014, kom ca 7 000 besökare. Fri entré!

Mässan riktar sig till:

  • Företag
  • Föreningar
  • Kulturarbetare
  • Byalag
  • Turism
  • Boendeformer
  • Utbildningscentra
  • Grupper/personer med idéer om Filipstads framtid/utveckling

Värmlands släktforskarförening informerar om föreningen, svarar på frågor om släktforskning och säljer böcker/CD/DVD:er.

Du träffar oss i monter nr 87!

Lyckat arrangemang 3/4

Då den planerade föreläsningen med kort varsel fick ställas in fixade vår programgrupp ett ”Snack-tajm med fika” som mötte stor uppskattning.

Föreläsningen som utgick, C. A. Gottlunds resor i finnbygderna omkring 1820, kommer förhoppningsvis att kunna erbjudas vid ett senare tillfälle.

 

Värmlands Släktforskarförenings hemsida