Olof Trätälja

Ur Snorre Sturlasons Heims-Kringla, Ynglingasagan, kapitel 45, citeras följande (översättning av Emanuel S Ekman 1765):

“Nu som Olof, Konung Ingjalds Son, fick höra sin Faders frånfälle, drog han af med det folk, som honom följa wille; ty at all den gemene man gorde endräkteliga upror, til at förderfwa hela Kung Ingjalds släckt och alla hans wänner. Olof reste först up til Nerike, men så snart som de swenske fingo det weta, fick han icke längre där wara. Sedan drog han wäster öfwer marken, til den ån, som rinner nordan ifrån uti Wänern, och kallas elfwen (fellur i vöni oc Elfur heitir). Ther dwaldes the, och begynte at rödja marken, hugga skogen, bränna och bygga, hwaraf innom en liten tid blefwo stora härader, som kallades Wärmeland, som blef et godt och fruktsamt landskap. Men som det spordes til Swrie om bemälte Olof, at han uthögg skogen och rögde markena, tå kallade de honom Trätelja, och tyckte hans förehafwande wara mycket förakteligt.”


Om Åke Ohlmarks bok “Stamträd över Europas furstehus” har mycket sagts. Att den bitvis är rena sägner är ingen hemlighet. Här finns ett stamträd över Olav trätälja, konung i Värmland.

Tro’t den som vill…

Olav trätälja
Konung i Värmland. Död ca 675.
Gift med Solveig från Soleyjar (Solør)

Ingjald illråde i Uppsala
640-655
Gift med Gauthild av Götland

Bröt-Anund
610-640

Yngvar
595-610

Eystein
575-595

Adils den mäktige
525-575
Gift med Yrsa

Ottar vendelkråka
517-525

Egil tunnadolg
495-517

Aun den gamle
c 450-495

Jorund
c 430-450

Yngve
c 415-430

Alrek
c 400-415

Agne
c 375-400
Gift med Skjalf från Finland

Dag den vise
c 355-375

Dyggve
c 345-355

Domar
c 310-345
Gift med Drott, syster till Dan den storslagne av Danmark

Domalde
c 300-310

Visbur
c 250-300

Vanlande i Skuttunge
c 225-250

Sveigder
c 200-225

Fjolner
c 175-200

Yngve-Frö
c 150-175

Freja
c 100-150

Frej
c 50-100

Njord
c 0-50

Odin
Troligen beteckning för ursvearnas första tid i Uppland,
i så fall ca 200-t f.Kr. till Kr.f.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida