Tabelltest

Namn Binamn Mantal Jordnatur RT90 x RT90 y
Arnäs 1 kr 6584710 1339770
Arnäs Mjölkvarn sk 6584970 1338020
Bjurtan 1/2 sk 6581630 1338600
Bondborgvik- Borgvik N 1 sk 6586590 1339220
Borgvik Bruk 6584680 1338030
Borgvik Socken 6584400 1338170
Borgvik N Bondborgvik- 1 sk 6586590 1339220
Borgvik N Fridros- Bruk 6584680 1338030
Borgvik S 1 fr 6584220 1337250
Borgvik V- Borgvikstorp 1/4 fr 6585060 1336640
Borgviks bruk- Borgviks hammare sk 6584680 1338030
Borgviks hammare Borgviks bruk- sk 6584680 1338030
Borgvikstorp Borgvik V- 1/4 fr 6585060 1336640
Fridros- Borgvik N Bruk 6584680 1338030
Gaterud 1/3 fr 6587030 1339600
Lövåsen 1/4 fr 6583170 1337010
Mosserud 1/4 sk 6581120 1340380
Nygård 1/3 sk 6580970 1339450
Sparnäs 1/4 sk 6583190 1337560
Starrkärr 1 sk 6584760 1338290
Takene Taketorp- 1/3 sk 6588500 1338410
Taketorp- Takene 1/3 sk 6588500 1338410
Torserud 1/2 sk 6581200 1337200
Väckelö 1 sk 6591050 1336500
Värmerud 213/560 sk 6587460 1337110
Värmerud 347/560 fr 6587460 1337110
Åsterud 1/4 sk 6589420 1339330
Överud 1 sk 6588320 1339690

Värmlands Släktforskarförenings hemsida