Kommentarer VKBR

Allmänt

Personnamn är normerade redan vi inmatning. Någon tabell över ursprungsstavning har vi inte tagit fram.

  • Denick och Denis är samma namn, förekommer olika på samma person, men under olika tidsepoker.
  • Janne, Olle m.fl. talspråksformer är ibland de rätta dopnamnen. Är normerat i vissa register till Jan, Olof m.fl.
  • Lennart och Linnar är helt olika namn med en hel del stavningsvarianter.
  • Z. En del namn kan stavas både med s och z, exempelvis Frits/Fritz, Maurits/Mauritz. Finns båda varianterna i registren. Sök med Frit* osv.

Ortnamn kan vara svåra. Ett torp i egna socknen kan ha samma namn som en större gård i grannsocknen eller t o m ett annat sockennamn, eller tvärs om. Här finns sannolikt en stor mängd förväxlingar.

Ortnamn har angetts på olika sätt. Om ett ortnamn, ex. Kärrholmen, förekommer i registrets ”hemsocken”, står bara ”Kärrholmen”. Nämns orten i en annan sockens böcker anges ”Kila (S), Kärrholmen”. Orten finns därför på fler ställen i plocklistorna med hemort. Man kan söka med text och jokertecken, *Kärrholmen, för att komma runt problemet.

Ortnamnen som presenteras i sökresultaten sätts samman av sökprogrammet. Det kan då se lite märkligt ut. Exempelvis
”Sunne (S), Lilltorp, Lysvik (Värmland)”. Innebörden är att orten Lilltorp är i Sunne, men finns i Lysviks kyrkbok.

Bjurtjärn

Födelseregistrens antecknade döddatum är i de flesta fall hämtade från dödboken.

Ekshärad

Tidiga födde-vigde-döde är kompletterade med uppgifter från ett flertal tillgängliga källor, såsom domböcker, mantalslängader mm.

Filipstad/Färnebo

Ligger registrerade i samma register med församlingsnamnet Färnebo. Orter i båda församlingarna anses vara inom socknen.

Gillberga

Kålsäter i Långserud och Kålsäter i Gillberga förekommer båda i böckerna. Stor risk för sammanblandning.

Karlstad

Staden och landet har gemensamma böcker under långa perioder. Registreringen för dessa delar inte på landet och staden, varför ex. Fintatorp ser ut att ligga i Karlstad sfs.

Kila

Registren har kompletterats från flera andra källor. Detta anges inte på något särskilt sätt.

Långserud

Kålsäter i Långserud och Kålsäter i Gillberga förekommer båda i böckerna. Stor risk för sammanblandning.

Rudskoga

De så kallade Tivedshemmanen överfördes till Nysunds socken 1771, men förekommer i Rudskoga kyrkböcker ända till 1808 och även efter detta år i enstaka fall. Håll alltså koll på båda socknarnas kyrkböcker vid forskning.

Stora Kil

Kils me (municipalsamhälle) bildades 1901. Benämns tidigare enbart Kil.

Trankil

Vigde i Trankil CI:3 samt EI:1 är kompletterade från Blomskog EI:1 samt CI:6. Vissa olikheter mellan dessa finns. Trankil CI:3 och EI:1 är huvudkällan om inte annat anges.

Visnums-Kil

Släktnamnet Bengtsing förekommer i trakten. Det är i vissa fall omöjligt att särskilja detta från en förkortning av patronymikonet Bengtsson.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida