Kommentarer VKBR

Allmänt

Till att börja med den viktiga anmärkningen att detta är ett register som aldrig får ersätta den primära källan. Dels kan ingen garantera att ett register är 100% rätt, dels finns det ofta ytterligare uppgifter i originalkällan.

Personnamn är normerade redan vi inmatning. Någon tabell över ursprungsstavning har vi inte tagit fram.

  • Denick och Denis är samma namn, förekommer olika på samma person, men under olika tidsepoker.
  • Janne, Olle m.fl. talspråksformer är ibland de rätta dopnamnen. Är normerat i vissa register till Jan, Olof m.fl.
  • Lennart och Linnar är helt olika namn med en hel del stavningsvarianter.
  • Z. En del namn kan stavas både med s och z, exempelvis Frits/Fritz, Maurits/Mauritz. Finns båda varianterna i registren. Sök med enbart Frit osv.

Ortnamn kan vara svåra. Ett torp i egna socknen kan ha samma namn som en större gård i grannsocknen eller t o m ett annat sockennamn, eller tvärs om. Samma torpnamn kan förekomma i flera närliggande hemman. Här finns sannolikt en stor mängd förväxlingar.

Ortnamn har angetts på olika sätt. Om ett ortnamn, ex. Kärrholmen, förekommer i registrets ”hemsocken”, står bara ”Kärrholmen”. Nämns orten i en annan sockens böcker anges ”Kila (S), Kärrholmen”. Orten finns därför på fler ställen i plocklistorna med hemort. Man kan söka med text och jokertecken, *Kärrholmen, för att komma runt problemet.

Ortnamnen som presenteras i sökresultaten sätts samman av sökprogrammet. Det kan då se lite märkligt ut. Exempelvis
”Sunne (S), Lilltorp, Lysvik (Värmland)”. Innebörden är att orten Lilltorp är i Sunne, men finns i Lysviks kyrkbok.

En del titlar har befunnits fel inskrivna. Det är skillnad på ex. ”hemmansägareson” och ”hemmansägare son”.

Bjurtjärn

Födelseregistrens antecknade döddatum är i de flesta fall hämtade från dödboken.

Ed

Två hemman med liknande stavning med olika varianter under årens lopp. Risk för förväxling. Säkerligen en del felregistreringar.

  • Mörkärr 1/2 frälse under Kyrkebyn – Mörtkärr 1/4 frälse under Östra Segmon.
  • Starkerud/Starrtjärn i Ed – Starrkärr i Borgvik.

Ekshärad

Tidiga födde-vigde-döde är kompletterade med uppgifter från ett flertal tillgängliga källor, såsom domböcker, mantalslängader mm.

Filipstad/Färnebo

Ligger registrerade i samma register med församlingsnamnet Färnebo. Orter i båda församlingarna anses vara inom socknen.

Gillberga

Kålsäter i Långserud och Kålsäter i Gillberga förekommer båda i böckerna. Stor risk för sammanblandning.

Karlstad

Staden och landet har gemensamma böcker under långa perioder. Registreringen för dessa delar inte på landet och staden, varför ex. Fintatorp ser ut att ligga i Karlstad sfs.

Kila

Registren har kompletterats från flera andra källor. Detta anges inte på något särskilt sätt.

Långserud

Kålsäter i Långserud och Kålsäter i Gillberga förekommer båda i böckerna. Stor risk för sammanblandning.

Rudskoga

De så kallade Tivedshemmanen överfördes till Nysunds socken 1771, men förekommer i Rudskoga kyrkböcker ända till 1808 och även efter detta år i enstaka fall. Håll alltså koll på båda socknarnas kyrkböcker vid forskning.

Stora Kil

Kils me (municipalsamhälle) bildades 1901. Benämns tidigare enbart Kil.

Trankil

Vigde i Trankil CI:3 samt EI:1 är kompletterade från Blomskog EI:1 samt CI:6. Vissa olikheter mellan dessa finns. Trankil CI:3 och EI:1 är huvudkällan om inte annat anges.

Visnums-Kil

Släktnamnet Bengtsing förekommer i trakten. Det är i vissa fall omöjligt att särskilja detta från en förkortning av patronymikonet Bengtsson.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida