Info om register och förteckningar

 • Arbetsvandringar Värmland-Härjedalen under 1800-talet. Roger Alderstrand 1997.
  I samarbete med ABF i Härjedalen har man gjort en excerpering ur husförhörslängder i Härjedalen över personer födda i Värmland.
  Bok: 84 sidor, A4.

  De i boken omnämnda ansedlarna kan ej tas fram, då de gamla disketterna med säkerhetskopior av databasen blivit obrukbara då överföring av databasen skulle ske.

 • Värmländska Antavlor 1-200 på CD. Gunnar Jonsson 2016.
  Nedanstående fyra band, men på CD i html-format. Fungerar som en hemsida på internet, men ligger på en CD.
 • Värmländska Antavlor, band 1. Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson 2000.
  Antavlor nr 1-50, publicerade i VärmlandsAnor åren 1990-1997. Rättade och kompletterade till äldsta generation. Totalt över 14000 anor. Socken- och släktnamnsregister.
  Bok: 152 sidor, A4. Läs mer…
 • Värmländska Antavlor, band 2. Lenah Hedin, Carl-Johan Ivarsson och Gunnar Jonsson 2005.
  Antavlor nr 51-100, publicerade i VärmlandsAnor åren 1997-2003. Rättade och kompletterade till äldsta generation. Rättelser och tillägg till band 1. Totalt över 6000 anor. Socken- och släktnamnsregister.
  Bok: 102 sidor, A4. Läs mer…
 • Värmländska Antavlor, band 3. Gunnar Jonsson 2010.
  Antavlor nr 101-150, publicerade i VärmlandsAnor åren 2003-2009. Rättade och kompletterade till äldsta generation. Rättelser och tillägg till band 1 och 2. Totalt över 4500 anor. Socken- och släktnamnsregister.
  Bok: 116 sidor, A4. Läs mer…
 • Värmländska Antavlor, band 4. Gunnar Jonsson 2016.
  Antavlor nr 151-200, publicerade i VärmlandsAnor åren 2009-2016. Rättade och kompletterade till äldsta generation. Totalt över 6000 anor. Socken- och släktnamnsregister.
  Bok: 119 sidor, A4. Läs mer…

Värmlands Släktforskarförenings hemsida