Info om böcker

  • En kyrkoherdes vardag, Ekshärad 1700-1758.
   Mats Hellgren 1996.
   Andreas och Bengt Piscator, kyrkoherdar, har fört anteckningar om allt som tilldragit sig i prästgården. 184 sidor, A5.

 

  • Kvarnarna vid Rottnafallen.
   Eric Sundell 1997, 2003.
   Kvarnindustrins uppbyggnad från 1600-talet och framåt. Teknik, malning, kvarnar, personregister. 110 sidor, A5, illustrerad. Andra, justerade och något utökade, upplagan.

 

  • Torp i Botilsäter.
   Britta Johansson m fl 1995.
   Förteckning och kort beskrivning över de försvunna boställena i Botilsäters socken. En sammanställning av resultaten från torpinventeringen åren 1990-1994. 47 sidor, A4, illustrerad

 

  • Torp och ödegårdar i Huggenäs.
   Gunnar Jonsson m fl 2001.
   Förteckning och beskrivning med kända inneboende över de försvunna boställena i Huggenäs socken. En sammanställning av resultaten från torpinventeringen åren 1994-2001. 86 sidor, A4, illustrerad, ort- och personregister.

 

  • Torp och ödegårdar i Ölserud.
   Maj Ohlsson m fl 1996.
   Förteckning och kort beskrivning över de försvunna boställena i Ölseruds socken. En sammanställning av resultaten från torpinventeringen åren 1994-1996. 58 sidor, A4, illustrerad.

 

  • Wermlandsslegten Ekelund
   Leif Robertson 2003.
   ”Slegtbeskrivning öfver Wermlandsslegten Ekelund och dess förgreningar 1500-2000”. Ett försök till en släkthistorisk forskning över femhundra år. Utgår från stamfadern ”Herr Anders”, fogde på Lundby säteri i Kölaby(P) runt år 1600. Sonsonen Anders Ekelund-Nilsson föddes på Lundby 1641, och är förfader till den vitt förgrenade Ekelundssläkten. Ättlingar finns i bl a Värmland och Dalsland. 411 sidor, A4, illustrerad, personregister.

 

  • Ölme härads dombok 1629-1650.
   Axel Em. Löf 1921.
   Nyutgåva från 1997. Huvuddelen av materialet utgörs av Ölme härads dombok. Dessutom finns ett par protokoll från Visnums och Färnebo härader, Varnums kyrkobok 1645-1650, en mantalslängd för Ölme och Varnum 1642, mm. 234 sidor, A5, personregister över ”märkligare personer”.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida