Info om övrigt

Antavleblanketter.
Proband plus 6 generationer, A3, numrering enligt Kekule, med hjälptexter.

Medlemstidningar 1984-2001.
78 medlemstidningar på en CD-skiva i PDF-format. Man kan söka efter specifika ord i ett eller flera/alla nummer. På CD:n finns, förutom tidningarna, version 7.0 av Acrobat Reader samt Erik Fernows Beskrifning öfver Värmland. Ett fel i insticksmodulen för Acrobat Reader i Internet Explorer medför att sökning i fler nummer inte fungerar i denna webläsare. Öppna då valfritt nummer i skivans mapp ”VSF_VA_OCR” med ex. ”Den här datorn” eller utforskaren.

Nytt från Värmlands Släktforskarförening.
Vår medlemstidnings namn från 1984 till 1991. Säljes årsvis, inbundna i Bindomaticmapp, till dåvarande medlemsavgift. Kan laddas ner gratis på medlemssidorna.

VärmlandsAnor.
Medlemstidningens namn från 1992, då vi även fick datoriserad tidningsproduktion. Äldre nummer kopieras på hophäftade A4-blad. Nummer äldre än ett år kan laddas ner gratis på medlemssidorna.

VärmlandsAnor 2013:4 – jubileumsnummer

Några ord av redaktör Åke Hörnqvist

Under mitt redaktörskap har ledorden varit: informera och inspirera. Flera av de artiklar som varit införda under de gångna åren har i rikt mått levt upp till denna ambition. Jag vill till och med påstå att många av dem har en varaktig aktualitet. Därför är det nu mycket glädjande att få möjlighet att reprisera ett urval av de artiklar som varit publicerade under de senaste 10 åren.

Styrelsen för vår förening beslöt ifjol att föreningens 30-årsjubileum – i december 2013 – skall uppmärksammas med ett erbjudande, som alla medlemmar skall kunna ta del av. Det förslag, som då vann styrelsens öra, var att ge ut ett utvidgat nummer av VärmlandsAnor. Tanken bakom detta är att nytillkomna medlemmar skall få möjlighet att läsa instruktiva artiklar ur äldre årgångar men också att detta nummer skall locka framtida läsare och ge dem uppslag i deras forskande och genom ett eventuellt medlemskap stärka föreningens möjligheter till en fortsatt god medlemsservice.

För dig som har varit medlem under många år, kan repriserna kanske väcka nya tankar till liv. Om inte annat, så hoppas jag att du har förståelse för den tanke som ligger bakom detta jubileumsnummer.

Nu kanske någon undrar varför vi valt att fokusera på den senaste 10-årsperioden. Den enkla förklaringen är att min företrädare – på ett förtjänstfullt sätt – gjorde en resumé över de mest intressanta bidragen under föreningens första 20 år. Den presentationen var införd i nr 2004:2.

Innehållsförteckning VA nr 2013:4

Några vanliga källor
Dödboken berättar – Anneli Johannesson
Glöm inte faddrarna! – Lars Gunnar Sander
Bouppteckningar – Anneli Johannesson
Att ta hjälp av domböcker – Eivor Plantin
Domböcker – Lars Gunnar Sander
Mantalslängder – några kommentarer – Lars Gunnar Sander
Sockenstämmoprotokoll från Glava – Birgitta Juås
Sockenbeskrivningar – Åke Hörnqvist
Fastighetsforskning – Petra Berglund
Var låg min anfaders hus? – Gunnar Jonsson
Karlstads stifts herdaminne – Carl-Johan Ivarsson
Gustaf Elgenstierna och Värmland – Johan R:son Sjöberg

Något om våra arkiv
Att forska i kommunala arkiv – Jon Räftegård
Värmlands Museums arkiv – Helena Röjder
Landstingsarkivet – Inga Kullgren
Föreningsarkivet i Värmland – Berith Sande
Värmlands läns Hushållningssällskap – Åsa Vålvik

Diverse ämnen
Utvandringen från Sverige – Mathias Nilsson
Utomäktenskapliga barn och okända fäder – A Bihl och K Wiik
Att hitta ögonvittnen – Anneli Johannesson
Kyrktagning – Annika Karlsson
Begravningskostnader förr och nu – Bertil Olsson
Rödsot eller dysenteri – Anders Höglund
Nyhetsförmedling i äldre tid – Åke Hörnqvist
Väghistoria – Bengt Stjernlöf
Glumserudsbreven – Roland Kihlstadius

Föreningsnytt
Ordföranden har ordet
Vinterns program
Ur andra medlemsblad
Föreningens utgivning av CD-skivor
Antavla nr 182

Värmlands Släktforskarförenings hemsida