FORSKARHJÄLP

Forskarhjälp hos lokalgrupperna

Våra lokalgrupper har också släktforskare på plats på vissa bibliotek. Se dagar och tider under menyvalet ARRANGEMANG – LOKALGRUPPERNA.

Forskarhjälp på Arkivcentrum Hööksgatan 2, Karlstad

Till Din hjälp för släktforskning finns Arkivcentrum i Värmland.  Vi har erfarna släktforskare på plats i Arkivcentrum då de har kvällsöppet, torsdagar kl. 16-19. Se Arkivcentrums hemsida för deras övriga öppettider. Framtagning av originalhandlingar kvällstid har upphört. De måste beställas i god tid före kl 16.

     

Jourschema på ArkivCentrum

Värmlands Släktforskarförenings hemsida