Filmade föredrag

Vi har under några år försökt få till att kunna spela in föredrag i Karlstad, för att långväga medlemmar ska kunna ta del av dem. Vi är fortfarande i upplärningsfasen, men det vi hittills lyckats med presenteras här. Ljud och bild jobbar vi med för att det ska bli bättre.


23/11 2017


 

Värmlands Släktforskarförenings hemsida