Alla inlägg av Gunnar Jonsson

Två nya föredrag

Ytterligare föredrag har spelats in. Denna gång ett av föredragen under Arkivens Dag 10/11 (Te dans me Kallstastösera). Sedan finns även Från husförhör till grundskola med Mats Ekholm 22/11.

En bit ner på vår medlemssida finns länken till våra filmade föredrag.

Två nya föredrag

Ytterligare föredrag har spelats in. Denna gång tre föredrag under Arkivens Dag 10/11. Ett av dem är fortfarande under redigering, men Britt-Marie Insulander och Peter Olausson kan man se och lyssna på.

En bit ner på vår medlemssida finns länken till våra filmade föredrag.